Liên hệ

  • Đặt mua & tư vấn: 0965 85 60 04
  • Địa chỉ nhà thuốc: Bản Tân Pheo, Đà Bắc, Hòa Bình
  • Cơ sở phân phối toàn quốc: Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội